ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

فهرست براساس طبقه بندی

دامنه
تمدید دامنه
انتقال دامنه
ثبت دامنه
.ir hot!
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
.com sale!
130,000تومان
1 سال
130,000تومان
1 سال
110,000تومان
1 سال
.net sale!
170,000تومان
1 سال
170,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.org
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
.ac.ir
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
.co.ir
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
.gov.ir
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
.id.ir
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
.net.ir
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
.org.ir
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
3,000تومان
1 سال
.sch.ir
3,900تومان
1 سال
3,900تومان
1 سال
3,900تومان
1 سال
.asia sale!
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
.biz
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.co sale!
320,000تومان
1 سال
320,000تومان
1 سال
320,000تومان
1 سال
.company new!
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.in
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.info sale!
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.me sale!
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
110,000تومان
1 سال
.shop sale!
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.us
112,000تومان
1 سال
112,000تومان
1 سال
112,000تومان
1 سال
.xyz sale!
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند