میزبانی وب لینوکس

هاست لینوکس 1

فضای میزبانی 200 مگابایت
ترافیک ماهانه 4 گیگا بایت
رم 1000 مگابایت
سی پی یو اختصاصی 1200 مگاهرتز
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست لینوکس 2

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگا بایت
رم 1000 مگابایت
سی پی یو اختصاصی 1200 مگاهرتز
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست لینوکس 3

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
رم 1000 مگابایت
سی پی یو اختصاصی 1200 مگاهرتز
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست لینوکس 4

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 25 گیگابایت
رم 1000 مگابایت
سی پی یو اختصاصی 1200 مگاهرتز
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود