سرور اختصاصی هتزنر

EX41 OR EX41-SSD

جهت دریافت قیمت با واحد مالی در ارتباط باشید
Intel Core i7-6700 CPU
32 GB of RAM DDR3 RAM
2*4 TB SATA 6Gb/s DISK OR 2*500 GB SATA 6 Gb/s SSD
1 Gbit/s-Port CONNECTION
100GB FREE BACKUP SPACE
30TB TRAFFIC

EX51 OR EX51-SSD

جهت دریافت قیمت با واحد مالی در ارتباط باشید
Intel Core i7-6700 CPU
32 GB of RAM DDR3 RAM
2*4 TB SATA 6Gb/s DISK OR 2*500 GB SATA 6 Gb/s SSD
1 Gbit/s-Port CONNECTION
100GB FREE BACKUP SPACE
30TB TRAFFIC

EX61

Intel Core i7-8700 CPU
64 GB of RAM DDR3 RAM
2*6 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class
1 Gbit/s-Port CONNECTION
100GB FREE BACKUP SPACE
30TB TRAFFIC

EX61-NVMe

Intel Core i7-8700 CPU
64 GB of RAM DDR3 RAM
2*512 GB NVMe Gen3 x4
1 Gbit/s-Port CONNECTION
100GB FREE BACKUP SPACE
30TB TRAFFIC

SX61

Intel Core i7-3770 CPU
32 GB of RAM DDR3 RAM
4*6 TB SATA 3 Gb/s 7200 rpm HDD Class
1 Gbit/s-Port CONNECTION
100GB FREE BACKUP SPACE
30TB TRAFFIC