سرور اختصاصی OVH

Enterprise servers

جهت دریافت سایر کانفیگ ها و قیمت با واحد مالی در ارتباط باشید
Intel Xeon E3-1270v6
4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz
32GB DDR4 ECC 2400 MHz
SoftRaid 2x2TB
500 Mbps Guarantee Port

Hosting servers

جهت دریافت سایر کانفیگ ها و قیمت با واحد مالی در ارتباط باشید
HOST-32L
Intel Xeon D-1520
4c/8t - 2.2GHz /2.7GHz
32GB DDR4 ECC 2133 MHz
SoftRaid 2x2TB
250 Mbps Guarantee Port

Infrastructure servers

جهت دریافت سایر کانفیگ ها و قیمت با واحد مالی در ارتباط باشید
EG-16
Intel Xeon E3-1230v6
4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz
16GB DDR4 ECC 2400 MHz
SoftRaid 2x4TB
500 Mbps Guarantee Port

Storage servers

جهت دریافت سایر کانفیگ ها و قیمت با واحد مالی در ارتباط باشید
STOR-24T
Intel Xeon D-1521
4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz
16GB DDR4 ECC 2133MHz
SoftRAID 4x6TB
500 Mbps Guarantee Port