سرور مجازی SSD NVMe

سرور مجازی SSD-1

پردازنده 1 هسته
رم 512 مگابایت
هارد 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی SSD-2 2 موجود است

پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی SSD-3 2 موجود است

پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 25 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی SSD-4 3 موجود است

پردازنده 3 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی