سرویس میزبانی وب ابری

اقتصادی پلن اول

فضا 100 مگابایت حافظه SSD
پهناباند 4 گیگابایت ماهانه
تعداد دامنه اضافه 0
تعداد مجاز دیتابیس 2
محدودیت پردازش 480 مگاهرتز
محدودیت حافظه رم 512 مگابایت
سایر امکانات نامحدود ( استفاده منصفانه )

اقتصادی پلن دوم

فضا 200 مگابایت حافظه SSD
پهناباند 6 گیگابایت ماهانه
تعداد دامنه اضافه 0
محدودیت پردازش 720 مگاهرتز
محدودیت حافظه رم 640 مگابایت
سایر امکانات نامحدود ( استفاده منصفانه )

اقتصادی پلن سوم

فضا 500 مگابایت حافظه SSD
پهناباند 14 گیگابایت ماهانه
تعداد دامنه اضافه 1
محدودیت پردازش 960مگاهرتز
محدودیت حافظه رم 800 مگابایت
سایر امکانات نامحدود ( استفاده منصفانه )

اقتصادی پلن چهارم

فضا 1000 مگابایت حافظه SSD
پهناباند 18 گیگابایت ماهانه
تعداد دامنه اضافه 2
محدودیت پردازش 1.2 گیگاهرتز
محدودیت حافظه رم 1 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود ( استفاده منصفانه )

حرفه ای پلن اول

10GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

حرفه ای پلن دوم

15GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

حرفه ای پلن سوم

20GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

حرفه ای پلن چهارم

25GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

پربازدید پلن اول

5GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

پربازدید پلن دوم

10GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

پربازدید پلن سوم

15GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

پربازدید پلن چهارم

20GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase