سرور مجازی HHD

سرور مجازی HDD-1 25 موجود است

پردازنده 2 هسته
رم 1 گیگابایت
هارد 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی HDD-2 12 موجود است

پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت
هارد 500 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی HDD-3 5 موجود است

پردازنده 3 هسته
رم 4 گیگابایت
هارد 1000 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی HDD-4 2 موجود است

پردازنده 4 هسته
رم 6 گیگابایت
هارد 2000 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی