سرور مجازی هاستینگ

سرور مجازی هاستینگ 1 2 موجود است

رم 2048 مگابایت
هارد 25 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
پشتیبانی نرم افزاری

سرور مجازی هاستینگ 2 2 موجود است

رم 3072 مگابایت
هارد 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
پشتیبانی نرم افزاری

سرور مجازی هاستینگ 3 2 موجود است

رم 4096 مگابایت
هارد 55 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
پشتیبانی نرم افزاری

سرور مجازی هاستینگ 4 2 موجود است

رم 8192 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
پشتیبانی نرم افزاری