تمامی افراد که از لیچر استفاده می کنند در صورت مشاهده تمامی سرویس انها بدون هیچ اطلاع قبلی حذف و سرویس انها حذف می شود هیچ تخفیف یا بازگشت هزینه ای وجود نخواهد داشت!

با تشکر
مدریت


Friday, April 11, 2014

« برگشت