تمامی سرورها میزبانی وب به KernelCare ارتقا یافتند که موجب پایداری بیشتر سرور می شود. از این پس کرنل سرور بدون ریبوت سرور اپدیت می شود و مانند قبل برای هر بار اپدیت و افزایش امنیت نیاز به ریبوت چند باره سرور در طول سال نمی باشد

اطلاعات بیشتر:
http://www.kernelcare.com/


با تشکر
واحد فنی ای وب هاست


Wednesday, July 23, 2014

« برگشت