متاسفانه بازهم اینترنت ایران دچار مشکل شده و دلیل غیر منطقی هم برای این مشکل ارائه کردن " جلوگیری از حمله سایبری"
پروتکل https به شدت محدود شده و اطلاعی از زمان تصحیح این مشکل نداریم
لطفا برای آپلود فایل در هاست و ... از ftp استفاده کنید


Wednesday, February 6, 2013

« برگشت