بعد از آپگرید سیستم متاسفانه مشکلاتی با درگاه پرداخت بوجود آمده 
سیستم دوباره دانگرید شده تا مشکلات سیستم جدید بررسی شوند و سپس اقدام به آپگرید می کنیم
فعلا درگاه ها بدون مشکل فعال هستند
با تشکر

Wednesday, March 13, 2013

« برگشت