به دلیل وجود یک سایت با محتوای فیشینگ بانک از ما شکایت کرده در حال بررسی هستیم سایت شما در بستر اینترنت ایسلند در دسترس هست ولی برای کاربران خارج از ایسلند خیر

لطفا تامل کنید---------------
آپدیت ساعت 23:32 اسقند 24

در حال مذاکره برای حذف سایت فیشینگ هستیم

---------------
آپدیت ساعت 00:25 اسقند 25

رفع شد
Thursday, March 14, 2013

« برگشت