زیر ساخت های اینترنت ایران دچار مشکل شده و در اتصال به https دچار محدودیت می باشد
به همین دلیل اتصال به سرور از حالت https به حالت http تغییر کرده برای ورود راحت به cpanel کافیست طبق دستور زیر عمل کنید
http://ip:2082


Friday, March 15, 2013

« برگشت