سرور جدید از دیتاسنتر redstation تهیه گردید که مخصوص سایت های پربازدید و وارز می باشد مشخصات سرور اصلی به صورت زیر می باشد

 E5-2430 ; 2 x 240GB SSD + 4 x 600GB SAS 15000 raid10 ; 48GB RAM
مشخصات cpu : http://ark.intel.com/products/64616

برای دربافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی تماس بگیرید

Monday, April 22, 2013

« برگشت