در سرویس جدید بک آپ گیری به دو صورت رایگان و با هزینه بک آپ گیری انجام می شود

در نوع اول بک آپ روزانه و هفتگی در سرور در دسترس هست

در نوع دوم بک آپ 5 بار در روز و برای 5 روز اخیر کاربر در دسترس هست و در دو سرور جداگانه نگهداری می شود و امکان دانلود با ftp از این سرور ها برای کاربر مقدور هست این بک آپ با هزینه خواهد بود بزودی اطلاعات تکمیلی اطلاع داده می شود

Tuesday, June 11, 2013

« برگشت