شبکه سرور vds1 دچار اشکال شده و در حال حاظر قطع می باشد. موضوع از طریق دیتانستر درحال پیگیری می باشد.

آپدیت------------ 14:30

سرور خاموش هست ولی دسترسی به idrac داریم از آلما هاست پیگیر هستیم متاسفانه در پشتیبانی به دلیل حجم کاری مقداری تاخیر دارند ارائه می دهند

آپدیت------------ 18:30

همچنان مشکل idrac ادامه دارد و در حال پیگیری از طرق آلما هاست هستیم

آپدیت---------- 20:45

به دلیل تاخیر در پشتیبانی از طریق آلماهاست هنوز مشکل idrac ادامه دارد

آپدیت---------- 21:58

پاسخ دیتاسنتر بعد از چند ساعت تماس با آلماهاست 
Hi Mostafa,

Thanks for your ticket - as discussed on the phone we suspect this to be a hardware fault and will swap the chassis out for you within the next hour.

Thanks for your patience.

Kind Regards,
Pete Baughan
System Support Engineer


تا چند ساعت دیگر سرور در دسترس قرار میگیرد

به دلیل قعطی 20 ساعته به تمام سرویس ها سرور شماره 3 به مدت 7 روز اضافه می شود مشکل فعلی به دلیل حجم کاری بالا و تاخیر در پشتیبانی آلماهاست بوده سرور های 4 و 5 مستقیم خریداری شده سعی میکنیم مابقی سرور ها با مذاکرده به پنل خودمان در رداستیشن منتقل کنیم تا سریعتر مشکلات برطرف بشود

آپدیت---------- 22:13

سرور ها یک به یک در حال روشن شدن می باشد

به دلیل تضمین کیفیت و پایداری سرور هر چند مشکل اخیر حجم کاری بالا و تاخیر در پشتیبانی سرویس دهنده ما هست به تمام سرور ها شماره 3 مجازی سازی به مدت 7 روز اضافه شده تضمین کیفی اولویت اول ما هست

تکمیل---------- 23:21

دلیل مشکل بوجود آمده:

Thanks for your patience - I can confirm that the server chassis has been replaced and replaced in the rack.

Please be aware you may need to reconfigure your network card.

Let us know if you require anything further.


سخنی با کاربران:
در برخی سرور های لینوکس هم مشکل شبکه بوحود آمده اگر به SSH دسترسی ندارید با پشتیبانی در تماس باشید

Friday, June 21, 2013

« برگشت