تمامی افرادی که از ما سرور مجازی ویندوز دارند در صورت مشاهده غیرفعال کردن فایروال سرور به سرعت برخورد و سرور مسدود میگردد و در صورت مشاهده مجدد غیرفعال کردن فایروال سرور آنها ترمینت می شود

در صورتی که فایروال غیرفعال کردید سریعتر فعال کنید

Sunday, August 4, 2013

« برگشت