از هفته گذشته به دلیل افزایش حجم دیتا ها مقدار فضا هارد فعلی دچار کمبود شده، هارد جدید سفارش داده شده بزودی بر روی سرور قرار میگیرد تا این مشکل برطرف بشود
در طی این ارتقا سخت افزاری هیچ اختلال یا خارج از دسترس شدن مشاهده نخواهید کرد. در انجمن ما جتما عضو بشوید: http://forum.i-whost.net
با تشکر===================

2013/27/09

تکمیل شد

Monday, September 23, 2013

« برگشت