تعداد 5 سرور مجازی با 500 گیگابایت هارد هدیه به مناسبت دومین سال فعالیت ای وب هاست به 5 نفر ارائه می شود.

مشخصات سرور های مجازی به شرح زیر می باشد:
RAM 6GB
3 Core Cpu Total 3.0 Ghz 
Bawndwidth unlimited
Port 1Gb

لینک سفارش

Thursday, September 26, 2013

« برگشت