سیستم جدید مدیریت فایروال ای وب هاست برروی پرتال کاربران نصب شده است و کلیه کاربران پس از ورود به حساب کاربری خود می توانند اقدام به دسترسی به فایروال نمایند. سیستم جدید به صورت لحظه ای اقدام به بررسی آدرس آی پی می نماید و در آن این امکان فراهم شده است که ابتدا بررسی گردد آدرس آی پی در سرور مسدود است یا خیر و در صورت مسدود بودن اقدام به رفع مسدودیت آدرس آی پی نمایید.

دسترسی به بخش فایروال

Thursday, October 31, 2013

« برگشت