به تمامی متخلفتین که از سرور مجازی برای اعمال خرابکارانه و حمله و ddos استفاده می کنند به شدت اخطار داده می شود در صورت مشاهده سرویس به طور کامل ترمینت می شود

سعی شده این لیست در سامانه جدید ای وب هاست به صورت روزانه اپدیت بشود و در دسترس کاربران باشد
Friday, November 8, 2013

« برگشت