طی 24 ساعت اخیر اختلال در شبکه داخلی ایران ایجاد شده که باعث شده دسترسی کاربران به لوکیشن های هلند و انگلیس با اختلال مواجه بشود، این اختلال در تمامی isp ها ایران وجود دارد
برای اطلاعات بیشتر میتوانید با isp یا سرویس دهنده ایرنت خود تماس حاصل کنید.

اطلاعات تکمیلی در مورد مشکل شبکه اینترنت فعلی ایران در همین قسمت میتوانید مطالعه کنید.

Sunday, December 1, 2013

« برگشت