از ساعت 13:05 دقیقه درخواست های مشکوک بر روی سرور red3 دیده شده که بعد از دقایق به حجم وسیعی رسیده در حال حاضر در حال کنترل ddos بر روی این سرور هستیم در صورت مسدود شدن ای پی شما از طریق مدیریت فایروال در ناحیه کاربری می توانید ای پی خود را باز نمایید.

درخواست ها 30.000 برا ثانیه می باشد ممکن هست اختلال و افت سرعت نیز مشاهده کنید. بزودی برطرف و اطلاع رسانی می کنیم

===============
ساعت 17

به طور کامل نوع حمله شناسایی و راهکارهای لازم جهت مسدود شدن ان و به روند عادی برگتن سرور انجام شده در حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد، طی بررسی انجام شده در طول مدت حمله هیچ افت سرعت یا قعطی در سرور مشاهده نشد.


با تشکر
واحد فنی

Sunday, December 29, 2013

« برگشت