در تاریخ 9/11/92 از ساعت 13:00 به مدت یک ساعت امکان بروز اختلال در سرور های red1 و red3 وجود دارد پیشاپیش از این اختلال پوزش میطلبیم


ارتقا پردازنده سرور به شرح ذیل:

E5-2670 => E5-2690


واحد فنی - ای وب هاست
شرکت خدماتی ایمان
با تشکر

Tuesday, January 28, 2014

« برگشت