ای پی سرور Red3 از مسدود بودن خارج شده

مشکل به دلیل یک سایت فیشینگ بوده 

متاسفانه در همان لحظه ابیوز سرور مسدود شد که بعد از مذاکرده با دیتاسنتر ای پی فعال شد در اینده به دلیل اینکه سرور هاستینگ برای دیتاسنتر معرفی شده دیگر چنین مشکلی به وجود نمی اید

Submission Time:05/02/14 09:13
Product:Dedicated Server - D7-990-92074
IP Address:88.150.228.106 - IP Currently Suspended
It has come to our attention that you are hosting a fraudulent phish that is attempting to steal account information from customers of American Express. The URL of the fraudulent site is as follows:

http://americanexpress.shop.banktazyeh.com/amenex/onlineamericanexpress.com/myca/logon/us/action/LogonHandlerrequest_type=LogonHandler&Face=en_US/index.html
http://americanexpress.shop.banktazyeh.com/amenex/onlineamericanexpress.com/myca/logon/us/action/LogonHandlerrequest_type=LogonHandler&Face=en_US/accountservices.do.php

The IP address hosting this phish is 88.150.228.106.


با تشکر

Wednesday, February 5, 2014

« برگشت