بعد از گذشت 40 روز از وعده ما مبنی بر سیستم جدید بک آپ گیری و ریستور خودکار امروز این سرویس بر روی سرور red1 به صورت آزمایشی برای کلیه کاربران فعال شده دقت کنید بک آپگیری  روزانه ما همچنان ادامه دارد و جای نگرانی نیست
بزودی در سرور red2,red3,nl1 این سرویس فعال می شود امیدواریم خدمات جدید جای خالی 40 روزه گزینه بک اپ برای کاربران پر کرده باشید


با تشکر
واحد فنی شرکت ایمان - ای وب هاستSaturday, February 8, 2014

« برگشت