در پنل دامنه از این پس کاربران میتوانند child domain خود را ایجاد یا ویرایش کنند همچنین پنل نمایندگی نیز برای تمامی کاربران به طور رایگان قابل ارائه می باشدبا تشکر
واحد ثبت دامنه - ای وب هاست

Wednesday, February 12, 2014

« برگشت