به دلیل افزایش سطح رضایتمندی کاربران پردازنده های تمامی سرور ها به صورت fair usage تعریف شده، در صورتی که تا کنونمشکل هنگ و ... داشتید از امروز میتوانید با استفاده از قانون جدید به راحتی با سرور خود کار کنید

در صورت بروز هرگونه مشکلی با ما در ارتباط باشید.

Wednesday, February 19, 2014

« برگشت