تا 24 ساعت لطفا منتظر باشید انتقال از red3 به nsl3 آغاز شد.
 
از dns ها ما جهت سهولت استفاده کنید:

ns1.i-whost.com
ns2.i-whost.com

برای ست کردن dns ها اختصاصی هم به شکل زیر عمل کنید

ns1=>37.48.73.123
ns2=>37.220.24.195


Wednesday, March 5, 2014

« برگشت