تحریم ایرانیان توسط رسلو (ریسلو یا رسیلو)

داستان بی رحمانه تحریم ها تکرار شد و این بار توسط رسلو (resello) یا همان hostcontrol که حدود ۴سال از دامنه های ایرانیان نگهداری می کرد و حدود ۸۰ درصد مشتریانش ایرانیان می باشد ؛ تحریم شدیم.   اما رسلو از ... بیشتر »

11th Jul 2018