حذف شدن public_html

خذف شدن public_html

در صورت حذف شدن public_html باید backup که قبلا گرفته اید را باز گردانید

  • 247 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

راه اندازی cron jobs

راه اندازی cron jobscommand های زیر برای cron jobs استفاده میشوندراه اندازی php5 ron jobs با...

رمز عبور گذاشتن روی فایل

رمز عبور گذاشتن روی فایل.htpasswd را بالای root قرار دهدی در این صورت بازدید کنندگان نمیتوانند به...

دسترسی به Web Disk

Accessing Web Diskرابط drag-and-drop میباشد که به شما اجازه میدهد به فایل های وب سایتتان دسترسی...

دسترسی proxy برای سیپنل و whm و وی میل

دسترسی proxy برای سیپنل و whm و وی میلبرای دسترسی یه سی پنل از آدرس های زیر استفاده...

دانلود home directory backup

دانلود home directory backupروی Backups کلیک کنیدروی download a home directory backup کلیک کنید و...